Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2043 случая на остри заразни заболявания срещу 2043 за предходната. От тях 1005 са случаите на ОРЗ срещу 1169. Общата заболяемост за страната е 28.52 на 10 000 души срещу 30.45. Най висока е заболяемостта  във възрастовата група 0-4, следвана от 5-14 г.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 29 случая срещу 34 за предходната седмица;

Дизентерия 18 случая срещу 10 за предходната седмица;  

Салмонелози 18 случая срещу 18 за предходната седмица;

Колиентерити 15 случая срещу 6 за предходната седмица;

Ентероколити 548 случая срещу 580 предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 42 случая срещу 27 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 13 случая срещу 21 за предходната седмица;

Варицела 206 случая срещу 168 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 12 за предходната седмица;

Марсилска треска  случая 11 срещу 7 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 1 случай  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

Антракс 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Сподели в: