Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 760 случая на остри заразни заболявания срещу 1 913 случая за предходната седмица. От тях 1 047 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 129 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 27,44 на 10 000 души срещу 29,59 на 10 000 души за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 30 случая срещу 23 случая за предходната седмица;

Ентероколити 378  случая срещу 427 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6  случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  9 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Колиентерити 4 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 27 случая срещу 16 случая за предходната седмица;

Салмонелози 18 случая срещу 22 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела  139 случая срещу 152 случая за предходната седмица;

Скарлатина 22 случая срещу 30 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 25 случая срещу 28 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 16 случая срещу 10 случая за предходната седмица.

     

През изминалата седмица нe са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: