Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 852 случая на остри заразни заболявания срещу 1 974 случая за предходната седмица. От тях 946 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 969 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 24,80 на 10 000 души срещу 25,41 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 36 случая срещу 29 случая за предходната седмица;

Дизентерия 15 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ентероколити 353 случая срещу 362 случая за предходната седмица;                    

Колиентерити 10 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 19 случая срещу 22 случая за предходната седмица;

Салмонелози 13 случая срещу 11 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 344 случая срещу 419 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Морбили 22 случая срещу 34 случая за предходната седмица;

Скарлатина 22 случая срещу 30 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Ку-треска 3 случая срещу 1 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 15 случая срещу 19 случая за предходната седмица;      

Марсилска треска 4 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

           

През изминалата седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Към 16.07.2019 г. са регистрирани 1 085 случая на морбили. Териториално са засегнати тринадесет области в страната: София-област – 328 заболели, София-град – 327 заболели,   Благоевград – 204 заболели, Кюстендил - 152 заболели, Пазарджик – 28 заболели, Монтана - 16 заболели, Перник – 10 заболели, Бургас - 9 заболели, Велико Търново, Ловеч и Пловдив по 3-ма заболели, Русе и Стара Загора по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 163 сл.; 1-4 г. – 342 сл.; 5-9 г. – 326 сл.; 10-14 г. – 55 сл.; 15-19 г. – 22 сл.; 20-24 г. – 30 сл.; 25-29 г. – 44 сл.; 30-34 г. – 20 сл.; 35-39 г. – 29 сл; над 40 г. – 54 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

Сподели в: