Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 974 случая на остри заразни заболявания срещу 2 182 случая за предходната седмица. От тях 969 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 038 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 25,41 на 10 000 души срещу 27,22 на 10 000 души за предходната седмица.

             

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 29 случая срещу 25 случая за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Ентероколити 362 случая срещу 300 случая за предходната седмица;                    

Колиентерити 7 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 12 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 22 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Салмонелози 11 случая срещу 19 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 419 случая срещу 594 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Морбили 34 случая срещу 55 случая за предходната седмица;

Скарлатина 30 случая срещу 32 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Ку-треска 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 19 случая срещу  24 случая за предходната седмица;      

Марсилска треска 5 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

           

Текуща информация за съобщения през 26-та седмица епидемичен взрив от Салмонела група Б в детска ясла № 9 в гр. Русе: към 10.07.2019 г. броят на заболелите деца е 6, при 2 деца с клиника е проведено болнично лечение, при останалите 4 амбулаторно лечение. Други 5 от контактните деца без клиника, са с положителни резултати от извършеното микробиологично изследване,  лекуват се в домашни условия. От изследваните 12 души персонал са открити 3-ма с носителство на Салмонела група Б, своевременно са отстранени от работа. Връчени са предписания с конкретни противоепидемични мерки за овладяване на епидемичния взрив.

Епидемиологичното проучване продължава.

Към 12.07.2019 г. са регистрирани 1 074 случая на морбили. Териториално са засегнати тринадесет области в страната: София-област – 327 заболели, София-град – 324 заболели,   Благоевград – 203 заболели, Кюстендил - 151 заболели, Пазарджик – 26 заболели, Монтана - 14 заболели, Бургас и Перник по 9 заболели, Велико Търново, Ловеч и Пловдив по 3-ма заболели, Русе и Стара Загора по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 160 сл.; 1-4 г. – 341 сл.; 5-9 г. – 323 сл.; 10-14 г. – 54 сл.; 15-19 г. – 22 сл.; 20-24 г. – 30 сл.; 25-29 г. – 43 сл.; 30-34 г. – 19 сл.; 35-39 г. – 28 сл; над 40 г. – 54 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ

Сподели в: