Върни се горе

        През изминалата седмица са регистрирани общо 2 473 случая на остри заразни заболявания срещу 2 660 случая за предходната седмица. От тях 1 161 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 395 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 30,24 на 10 000 души срещу 36,34 на 10 000 души за предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ на Националния център по заразни и паразитни болести е изследвана 1 клинична проба за грипни вируси А и В чрез Real Time PCR. Няма доказани грипни вируси.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  23 случая срещу 26 случая за предходната седмица;

Дизентерия 4 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Ентероколити 412 случая срещу 331 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 5 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Колиентерити 10 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 16 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Салмонелози 21 случая срещу 11 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 680 случая срещу 703 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Скарлатина 59 случая срещу 84 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 11 случая за предходната седмица;

Лептоспироза 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 11 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.   

            

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: