Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо  2 715 случая на остри заразни заболявания срещу 2 843 случая за предходната седмица. От тях 1 405 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 455 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 36,60 на 10 000 души срещу 37,90 на 10 000 души за предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ на Националния център по заразни и паразитни болести е изследвана 1 клинична проба за грипни вируси А и В чрез Real Time PCR. Няма доказани грипни вируси.        

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  24 случая срещу 17 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ентероколити 307 случая срещу 296 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 6 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 13 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 14 случая срещу 25 случая за предходната седмица;

Салмонелози 7 случая срещу 8 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 734 случая срещу 844 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Скарлатина 96 случая срещу 119 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 7 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Лептоспироза 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 11 случая срещу 9 случая за предходната седмица.   

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: