Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 472 случая на заразни заболявания срещу 6 873 случая за предходната седмица. От тях 3 618 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 805 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 96,99 на 10 000 души срещу 128,81 на 10 000 души за предходната седмица. През седмица 9/2023 г. (27.02.2023 г. - 02.03.2023 г.) в НРЛ "Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 52 клинични проби. Доказани са 5 случая на инфекция с грипен вирус A(H1N1)pdm09, 6 с грипен вирус тип Б (B/Victoria) и 3 със SARS-CoV-2.
 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ентероколити: 93 случая срещу 77 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 4 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 6 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 894 случая срещу 978 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 396 случая срещу 463 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 12 случая срещу 15 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: