Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 767 случая на остри заразни заболявания срещу 3 095 случая за предходната седмица. От тях 1 261 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 291 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 33,90 на 10 000 души срещу 34,35 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити: 15 случая срещу 16 случая за предходната седмица;

Дизентерия: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ентероколити: 75 случая срещу 61 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 1 случай срещу 6 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 8 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Салмонелоза: 6 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела:  173 случая срещу 127 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Скарлатина: 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица.

 

В хотелски комплекс на територията на област Габрово са заболели 13 лица със сходни оплаквания, изразяващи се с фебрилитет и повръщане. При извършеното епидемиологично проучване е установено, че всички са консумирали една и съща храна в комплекса, на 5 от тях е проведено симптоматично лечение на място. Създадена е организация за микробиологично изследване на кухненския и обслужващия персонал на хотела. Взети са проби вода, предназначена за питейно-битови нужди на хотела. Незабавно е уведомена ОДБХ-Габрово за предприемане на мерки по компетентност. Към 04.06.2021 г. всички са клинично здрави и в добро общо състояние.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: