Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 363 случая на остри заразни заболявания срещу 2 542 случая за предходната седмица. От тях 1 574 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 229 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 41,00 на 10 000 души срещу 32,11 на 10 000 души за предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ на Националния център по заразни и паразитни болести са изследвани 5 клинични проби за грипни вируси А и В чрез Real Time PCR. Няма доказани грипни вируси.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  21 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ентероколити 336 случая срещу 281 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 4 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 20 случая срещу 22 случая за предходната седмица;

Салмонелози 4 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 1 199 случая срещу 864 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 4 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Скарлатина 123 случая срещу 85 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Лептоспироза 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 9 случая срещу 5 случая за предходната седмица.   

            

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: