Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 608 случая на остри заразни заболявания срещу 3 030 случая за предходната седмица. От тях 1 507 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 601 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 39,51 на 10 000 души срещу 41,98 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 28 случая срещу 37 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 4 случая за предходната седмица;

Ентероколити 177 случая срещу 206 случая за предходната седмица;                    

Колиентерити 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 4 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 15 случая срещу 19 случая за предходната седмица;

Салмонелози 7 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 612 случая срещу 895 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Морбили 63 случая срещу 70 случая за предходната седмица;

Скарлатина 81 случая срещу 105 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Ку-треска 5 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 6 случая срещу  3 случая за предходната седмица;      

Марсилска треска 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

           

Към 30.05.2019 г. са регистрирани 790 случая на морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-град – 272 заболели, София-област – 266 заболели,  Благоевград – 158 заболели, Кюстендил - 47 заболели, Пазарджик – 15 заболели, Перник – 10 заболели, Бургас - 9 заболели, Монтана – 7 заболели, Велико Търново - 3-ма заболели, Пловдив – 2-ма заболели и Русе – 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 123 сл.; 1-4 г. – 241 сл.; 5-9 г. – 226 сл.; 10-14 г. – 43 сл.; 15-19 г. – 18 сл.; 20-24 г. – 24 сл.; 25-29 г. – 34 сл.; 30-34 г. – 14 сл.; 35-39 г. – 27 сл;, над 40 г. – 40 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

 

В Министерство на здравеопазването постъпи информация от РЗИ-Сливен за регистриран епидемичeн взрив от Вирусен хепатит тип А в с. Градец, община Котел. От началото на годината до 22.05.19 г. броят на заболелите е 16, на всички е проведено болнично лечение, случаите са лабораторно потвърдени. Извършено е епидемиологично проучване. Заболелите живеят при лоши битови условия. Уведомени са кметовете на община Котел и с. Градец, за осигуряване на редовно водоснабдяване, сметосъбиране и сметоизвозване в населеното място. РЗИ-Сливен извършва контрол по изпълнение на предписаните профилактични и противоепидемични мерки.  

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: