Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2786  случая на остри заразни заболявания срещу 2947  за предходната седмица. От тях 1661 са случаите на остри респираторни заболявания  срещу 1710 за предходната  Общата заболяемост от ОРЗ за страната е 44.29  срещу 29.47на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 22 случая срещу 29 случая за предходната седмица;

Дизентерия 0 случая срещу 5 случая за предходната седмица

Ентероколити 279 случая срещу 291 случая за предходната седмица

Кампилобактериоза 5 случая  срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 47 случая срещу 58 случая за предходната седмица;

Салмонелози 14 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 794 случая срещу 630 случая за предходната седмица;

Коклюш 0 случая срещу 2 случая  за предходната седмица;

Скарлатина 96 случая срещу 92 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещ 1 случай за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 7 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.  

 

През изминалата седмица са регистрирани два  взрива.

1. От получената първоначална информация  на 25.05. 2017 г. в Инфекциозна клиника на МБАЛ гр. Варна е хоспитализирана една жена с доказан микробиологичен причинител Салмонела група Д.Тя е присъствала на семейно  тържество по повод абитуриентски бал.  При проведеното епидемиологично проучване е установено, че са хоспитализирани още двама пациенти с диагноза Бактериална чревна инфекция които са присъствали на същото тържество. Веднага е сформиран екип от представители на РЗИ и ОДБХ гр. Велико Търново. На семейното тържество са присъствали общо 28 души. В последствие още 9 от гостите са развили клинична картина на бактериална чревна инфекция, като 5 от тях са хоспитализирани, а 4 са лекувани от ОПЛ  в домаши  условия .

В микробиологична лаболатория на РЗИ В. Търново за изследване са постъпили 20 проби от присъстващите гости на тържеството и от персонала . Взети са и проби за изследване на консумираните от заболелите продукти и от работна среда, които ще се изследват в Изпитвателна лаболатория при ОДБХ гр. Габрово.

Епидемиологичното проучване продължава.

2.През изминалата седмица в СРЗИ е постъпил и сигнал, че в  МБАЛ Токуда са хоспитализирани  пациенти с данни за токсична инфекция. От извършеното епидемиологично проучване е установено, че се касае за 11  души, постъпили в болницата в рамките на 2-3 часа. Всички са с еднаква клинична картина-общо неразположение, сърбеж и зачервяване по кожата, обрив по тялото, високо кръвно налягане и тахикардия. Всички са обядвали риба паламуд на скара в ресторант, намиращ се в кв. Лозенец.

Най вероятно се касае за токсичен ефект  с неуточнена етиология. От приложената терапия всички са се почувствали добре, като 7 вече са изписани.

След посещение на инспектори от ОДБХ е установено, че няма останали хранителни продукти, от които да се вземат проби за изслледване.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: