Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 542 случая на остри заразни заболявания срещу 3 354 случая за предходната седмица. От тях 1 219 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 945 случая за предходната седмица.

        Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 32,11 на 10 000 души срещу 50,66 на 10 000 души за предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ на Националния център по заразни и паразитни болести са изследвани 2 клинични проби за грипни вируси А и В чрез Real Time PCR. Няма доказани грипни вируси.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  10 случая срещу 19 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ентероколити 281 случая срещу 294 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 22 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Салмонелози 6 случая срещу 10 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 864 случая срещу 872 случая за предходната седмица;

Скарлатина 85 случая срещу 103 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 7 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 5 случая срещу 13 случая за предходната седмица.   

                 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: