Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2887  случая на остри заразни заболявания срещу 2946  за предходната седмица. От тях 1650 са случаите на остри респираторни заболявания  срещу 1605 за предходната  Общата заболяемост от ОРЗ за страната е 44.18  срещу 242.00 на 10 000 души.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 29 случая срещу 27 случая за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 0 случай за предходната седмица

Ентероколити 484 случая срещу 279 случая за предходната седмица

Кампилобактериоза 3 случая  срещу 5 случая за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 35 случая срещу 47 случая за предходната седмица;

Салмонелози 11 случая срещу 14 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 635 случая срещу 794 случая за предходната седмица;

Коклюш 0 случая срещу 0 случая  за предходната седмица;

Скарлатина 92 случая срещу 89 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 1 случая срещ 0 случай за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 8  случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 4 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром  случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Ку треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица.  

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: