Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 157 случая на остри заразни заболявания срещу 6 095 случая за предходната седмица. От тях 2 505 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 992 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 65,86 на 10 000 души срещу 129,41 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 26 случая срещу 35 случая за предходната седмица;

Дизентерия 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити 62 случая срещу 130 случая за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 7 случая срещу 17 случая за предходната седмица;

Салмонелози 3 случая срещу 9 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 464 случая срещу 818 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Коклюш 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Морбили 17 случая срещу 21 случая за предходната седмица;

Скарлатина 17 случая срещу 61 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Трихинелоза 3 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

 

СРЗИ информира за 3 епидемично свързани случая на Трихинелоза. Заболелите са консумирали пастърма, приготвена от домашно прасе, закупена от неизвестен производител. Болните са насочени за хоспитализация. Взети са проби за изследване от наличния продукт.

Епидемиологичното проучване продължава.

 

В Министерство на здравеопазването постъпи информация от РЗИ-Плевен за установено носителство на E. coli O25 при 7 деца в лечебно заведение за болнична помощ в гр. Плевен. Децата се без клиника, провежда се лечение по антибиограма. Извършено е епидемиологично проучване, връчено е предписание на лечебното заведение. Предприемат се необходимите противоепидемични мерки (микробиологично изследване на контактните, на проби от повърхности и дезинфекционни разтвори).

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: