Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 518 случая на остри заразни заболявания срещу 2 251 случая за предходната седмица. От тях 1 833 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 590 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 48,06 на 10 000 души срещу 41,69 на 10 000 души за предходната седмица.      

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 55 случая срещу 62 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити 239 случая срещу 274 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 19 случая срещу 16 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 10 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Салмонелози 11 случая срещу 18 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 198 случая срещу 160 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Морбили 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Скарлатина 36 случая срещу 20 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 5 случая срещу 15 случая за предходната седмица.

Хеморагична треска с бъбречен синдром 2 случая срещу 0 за предходната седмица.

В Министерство на здравеопазването постъпи текуща информация от Столична РЗИ към докладвания епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А на територията на община „Люлин“, кв. „Филиповци“. От началото на взрива до 15.10.19 г. са заболели 16 души, от които 14 деца от 2 до 15 год. и 2-ма възрастни. Всички случаи са хоспитализирани и лабораторно потвърдени. Със съдействието на кмета на район „Люлин“ се извършва текущо почистване на улиците, претърсване на нерегламентирани сметища, ежедневно сметоизвозване и провеждане на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни мероприятия. Продължава изпълнението на предписаните от СРЗИ профилактични и противоепидемични мерки за овладяване на взрива. В района на кв. „Филиповци“ са имунизирани 107 лица с ваксина срещу заболяването. Уведомена е ОДБХ-София за предприемане на мерки по компетентност.

Епидемиологичното проучване продължава.

В Инфекциозно отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница са хоспитализирани 3 лица с диагноза Вирусен хепатит тип А и с установена епидемична връзка помежду им. РЗИ-Кюстендил предприема необходимите профилактични мерки за ограничаване разпространението на заболяването.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: