Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 251 случая на остри заразни заболявания срещу 1 805 случая за предходната седмица. От тях 1 590 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 259 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 41,69 на 10 000 души срещу 33,01 на 10 000 души за предходната седмица.    

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 62 случая срещу 37 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 6 случая за предходната седмица;

Ентероколити 274 случая срещу 246 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 16 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 5 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 12 случая срещу 27 случая за предходната седмица;

Салмонелози 18 случая срещу 12 случая за предходната седмица.       

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 160 случая срещу 97 случая за предходната седмица;

Коклюш 4 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Морбили 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Скарлатина 20 случая срещу 16 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 15 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Лептоспироза 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

           

В Министерство на здравеопазването постъпи информация от Столична РЗИ за регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А на територията на община „Люлин“, кв. „Филиповци“. В периода 02.09.19 г. – 02.10.19 г. са заболели 11 души, от които 9 деца от 2 до 12 год. и 2-ма възрастни. При всички е проведено болнично лечение. Уведомен е кмета на район „Люлин“ за текущо почистване на улиците, претърсване на нерегламентирани сметища, осигуряване на ежедневно сметоизвозване и провеждане на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни мероприятия. Връчени са предписания на учебните заведения за провеждане на противоепидемични мерки (дезинфекция на повърхности и под, влажно почистване). Предприемат се необходимите профилактични мерки спрямо контактните лица (наблюдение, периодични изследвания).

Епидемиологичното проучване продължава.

 

РЗИ-Варна съобщава за 2 случая на Салмонелозен ентерит в детско заведение в града. В хода на извършеното епидемиологично проучване и проведените микробиологични изследвания на контактните, при 4 деца е доказано носителство на Салмонела гр. Д, без данни за клинични оплаквания. Инспекцията предостави информация и за друг взрив в детска ясла, при който две деца от една и съща група със сходни оплаквания, са с лабораторно потвърден резултат за Ешерихия коли. Без данни за клиника, положителен резултат е отчетен и при 4-ма души от персонала, които своевременно са отстранени от работа. Провежда се лечение в амбулаторни условия на болните и контактните лица. Екип от РЗИ-Варна и ОДБХ-Варна извършват епидемиологично проучване и предприемат по компетентност необходимите мерки за ограничаване на епидемичните взривове.  

Епидемиологичното проучване продължава.

 

В Министерство на здравеопазването постъпи допълнителна информация към докладвания вече епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А в с. Градец, обл. Сливен. От началото на годината до 07.10.2019 г. са регистрирани 65 потвърдени случаи, преминали болнично лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Ив. Селимински-Сливен“ АД. Болните  живеят при лоши санитарно-хигиенни условия.  Започнато е обхващане на контактните лица до 15 г. възраст, с ваксина срещу заболяването. Разпространени са здравно-образователни материали. Продължава изпълнението на предписаните мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.     

 

В Инфекциозно отделение на МБАЛ-Търговище са хоспитализирани 3 деца от едно семейство с диагноза Вирусен хепатит тип А. Случаите са лабораторно потвърдени. РЗИ-Търговище е предприела необходимите противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заболяването.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: