Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 366 случая на остри заразни заболявания срещу 1 624 случая за предходната седмица. От тях 730 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 825 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 19,14 на 10 000 души срещу 21,63 на 10 000 души за предходната седмица.    

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 28 случая срещу 39 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Ентероколити 344 случая срещу 413 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 6 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 7 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 23 случая срещу 36 случая за предходната седмица;

Салмонелози 12 случая срещу 30 случая за предходната седмица.           

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 115 случая срещу 90 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Морбили 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Скарлатина 14 случая срещу 17 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 

Лаймска борелиоза 7 случая срещу 23 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 7 случая срещу 11 случая за предходната седмица.       

В Министерство на здравеопазването постъпи информация от РЗИ-Ловеч за регистриран взрив от Вирусен хепатити тип А на територията на гр. Ябланица, при който в периода 21.07. – 11.09. 2019 г. са заболели 9 души. При всички е проведено болнично лечение. Случаите са лабораторно потвърдени. Предприемат се необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване на взрива. Уведомен е кмета за осигуряване на редовно почистване, сметоизвозване на битовите отпадъци в населеното място и извършване на крайна дезинфекция в домовете на заболелите лица.

Епидемиологичното проучване продължава.

През изминалата седмица не са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: