Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 624 случая на остри заразни заболявания срещу 1 614 случая за предходната седмица. От тях 825 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 756 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 21,63 на 10 000 души срещу 22,73 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 39 случая срещу 46 случая за предходната седмица;

Дизентерия 10 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ентероколити 413 случая срещу 412 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 14 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 12 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 36 случая срещу 36 случая за предходната седмица;

Салмонелози 30 случая срещу 14 случая за предходната седмица.         

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 90 случая срещу 113 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 15 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Морбили 4 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Скарлатина 17 случая срещу 17 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 

Западнонилска треска 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 23 случая срещу 17 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 11 случая срещу 10 случая за предходната седмица.

Лептоспироза 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.         

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Към 03.09.2019 г. са регистрирани 1 158 случая на морбили. Териториално са засегнати четиринадесет области в страната: София-град – 350 заболели, София-област по 349 заболели, Благоевград – 214 заболели, Кюстендил - 152 заболели, Пазарджик – 33 заболели, Монтана - 28 заболели, Перник - 10 заболели, Бургас – 9 заболели, , Велико Търново, Ловеч и Пловдив по 3-ма заболели, Варна – 2 заболели, Русе и Стара Загора по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 173 сл.; 1-4 г. – 366 сл.; 5-9 г. – 350 сл.; 10-14 г. – 61 сл.; 15-19 г. – 25 сл.; 20-24 г. – 31 сл.; 25-29 г. – 45 сл.; 30-34 г. – 22 сл.; 35-39 г. – 29 сл.; над 40 г. – 56 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

 

Сподели в: