Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 675 случая на остри заразни заболявания срещу 1 885 случая за предходната седмица. От тях 862 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 893 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 22,60 на 10 000 души срещу 23,42 на 10 000 души за предходната седмица.    

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 31 случая срещу 59 случая за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ентероколити 408 случая срещу 395 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 14 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 7 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 20 случая срещу 31 случая за предходната седмица;

Салмонелози 16 случая срещу 17 случая за предходната седмица.          

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 185 случая срещу 287 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 4 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Коклюш 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Морбили 21 случая срещу 15 случая за предходната седмица;

Скарлатина 25 случая срещу 9 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 

Западнонилска треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 24 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 12 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Лептоспироза 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

РЗИ-Монтана информира за регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А. В периода 26.07.2019 г. – 02.08.2019 г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом са хоспитализирани 4 деца от две семейства. Случаите са лабораторно потвърдени. Извършено е епидемиологично проучване. Предприети са необходимите профилактични мерки спрямо контактните лица. Уведомени са кметския наместник и здравния медиатор в населеното място. Допълнително са дадени указания за извършване на дезинфекция в семейните огнища.

Епидемиологичното проучване продължава.

През изминалата седмица не са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

Към 15.08.2019 г. са регистрирани 1 138 случая на морбили. Териториално са засегнати четиринадесет области в страната: София-област – 347 заболели, София-град – 342 заболели, Благоевград – 213 заболели, Кюстендил - 152 заболели, Пазарджик – 33 заболели, Монтана - 20 заболели, Перник - 10 заболели, Бургас – 9 заболели, , Велико Търново, Ловеч и Пловдив по 3-ма заболели, Варна, Русе и Стара Загора по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 170 сл.; 1-4 г. – 358 сл.; 5-9 г. – 346 сл.; 10-14 г. – 59 сл.; 15-19 г. – 24 сл.; 20-24 г. – 31 сл.; 25-29 г. – 45 сл.; 30-34 г. – 21 сл.; 35-39 г. – 29 сл.; над 40 г. – 55 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

 

 

Сподели в: