Върни се горе

 През изминалата седмица са регистрирани общо 1 722 случая на остри заразни заболявания срещу 1 686 случая за предходната седмица. От тях 943 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 894 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 24,73 на 10 000 души срещу 23,44 на 10 000 души за предходната седмица.      

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 40 случая срещу 29 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Ентероколити 377 случая срещу 360 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 5 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 19 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Салмонелози 10 случая срещу 9 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 201 случая срещу 243 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 0 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Коклюш 3 случай срещу 1 случая за предходната седмица;

Морбили 23 случая срещу 19 случая за предходната седмица;

Скарлатина 7 случая срещу 16 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 

Ку-треска 0 случая срещу 1 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 17 случая срещу 16 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 6 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Лептоспироза 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

В Министерство на здравеопазването постъпи информация от Столична РЗИ за регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит А в детско заведение. За периода 13.07.-24.07.2019 г. са заболели три деца и един възрастен. Случаите са лабораторно потвърдени, при всички е проведено болнично лечение. Предприети са необходимите профилактични мерки спрямо контактните лица. Връчено е предписание за предприемане на противоепидемични мерки в детското заведение.

Епидемиологичното проучване продължава.

Към 29.07.2019 г. са регистрирани 1 108 случая на морбили. Териториално са засегнати тринадесет области в страната: София-област – 333 заболели, София-град – 336 заболели, Благоевград – 206 заболели, Кюстендил - 152 заболели, Пазарджик – 31 заболели, Монтана - 20 заболели, Бургас – 9 заболели, Перник - 10 заболели, Велико Търново, Ловеч и Пловдив по 3-ма заболели, Русе и Стара Загора по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 168 сл.; 1-4 г. – 350 сл.; 5-9 г. – 331 сл.; 10-14 г. – 55 сл.; 15-19 г. – 23 сл.; 20-24 г. – 30 сл.; 25-29 г. – 45 сл.; 30-34 г. – 21 сл.; 35-39 г. – 30 сл.; над 40 г. – 55 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

Сподели в: