Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 428 случая на остри заразни заболявания срещу 2 564 случая за предходната седмица. От тях 1 311 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 304 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 34,38 на 10 000 души срещу 34,19 на 10 000 души за предходната седмица.             

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 38 случая срещу 39 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ентероколити 301 случая срещу 241 случая за предходната седмица;                    

Колиентерити 6 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 5 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 18 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Салмонелози 9 случая срещу 10 случая за предходната седмица.          

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 580 случая срещу 755 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Морбили 66 случая срещу 70 случая за предходната седмица;

Скарлатина 38 случая срещу 49 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Ку-треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 10 случая срещу  13 случая за предходната седмица;      

Марсилска треска 6 случая срещу 9 случая за предходната седмица.

           

В Министерство на здравеопазването постъпи информация за регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А на територията на кв. „Модерно предградие“, гр. София. Към 18.06.2019 г. са заболели 12 лица, живеещи при лоши битови условия. Всички са хоспитализирани. Предприемат се необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на взрива. Уведомен е кметът на район „Връбница“ за предприемане на мерки по компетентност по отношение на доизграждане на централна канализация, контрол на септичните ями, текущо почистване на улиците, претърсване за нерегламентирани сметища, осигуряване ежедневно сметоизвозване и провеждане на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни мероприятия. Епидемиологичното проучване продължава.

 Към 26.06.2019 г. са регистрирани 1 007 случая на морбили. Териториално са засегнати дванадесет области в страната: София-област – 314 заболели, София-град – 313 заболели,   Благоевград – 186 заболели, Кюстендил - 133 заболели, Пазарджик – 22 заболели, Перник и Монтана по 11 заболели, Бургас - 9 заболели, Велико Търново и Ловеч по 3-ма заболели, Пловдив и Русе по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 149 сл.; 1-4 г. – 318 сл.; 5-9 г. – 299 сл.; 10-14 г. – 53 сл.; 15-19 г. – 20 сл.; 20-24 г. – 28 сл.; 25-29 г. – 43 сл.; 30-34 г. – 18 сл.; 35-39 г. – 28 сл; над 40 г. – 51 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

 

 

Сподели в: