Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 375 случая на остри заразни заболявания срещу 4 640 случая за предходната седмица. От тях 3 278 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 522 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 85,95 на 10 000 души срещу 92,35 на 10 000 души за предходната седмица. През периода в НРЛ "Грип и ОРЗ" към НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR 51 клинични проби (носогърлени секрети).
Доказани са 18 грипни вируса - 12 вируса A(H1N1)pdm09 и 6 вируса A(H3N2).
 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 42 случая срещу 43 случая за предходната седмица;

Ентероколити 208 случая срещу 194 случая за предходната седмица;                    

Дизентерия 6 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 19 случая срещу 22 случая за предходната седмица;

Салмонелози 5 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 651 случая срещу 683 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Морбили 27 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Скарлатина 73 случая срещу 80 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 4 случая срещу 0 за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица.

Трихинелоза 1 случай срещу 4 случая за предходната седмица.

 

Към 27.02.2019 г. в Министерство на здравеопазването са съобщени 52 случая на морбили. От тях, 31 са лабораторно потвърдени в Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола“ на Националния център по заразни и паразитни болести.              

Териториално са засегнати три области в страната: Благоевград – 42 заболели, София-град – 7 заболели и София-област – 3 заболели.

44 или 84,62% от заболелите с морбили са лица до 18 г. възраст, като по възрастови групи са разпределени както следва: 0 г. – 10; 1-4 г. – 25; 5-9 г. – 7; 10-14 г. – 2; 15-19 г. – 3; 20-24 г. – 1; 25-29 г. – 2; 35-39 г. – 2.

Извършват се епидемиологични проучвания на новорегистрираните случаи, издирват се контактните им лица, изяснява се имунизационния им статус срещу морбили и се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки спрямо тях.          

           Извършват се и проверки в лечебни заведения, в практики на общопрактикуващи лекари, в здравните кабинети на детските заведения и училищата, за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

В РЗИ-Габрово е регистриран епидемичен взрив от Ку-треска. Във връзка с получена в инспекцията информация от ОДБХ-Габрово за положителен резултат за Ку-треска при животно в животновъден обект на територията на областта, своевременно е извършено епидемиологично проучване. На управителя на животновъдния обект е издадено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Организирано е набиране на проби за серологично изследване на общо 37 души, заети в отглеждането и обслужването на животните. Изследването е извършено в НЦЗПБ, при 4-ма резултатите са положителни за Ку-треска. Към 19.02.19 г.  всички 37 души са в добро общо състояние, без субективни оплаквания, на всички е осигурено медицинско наблюдение. Епидемиологичното проучване продължава.

На 19.02.19 г. в Министерство на здравеопазването постъпи информация от РЗИ-Перник за регистриран епидемичен взрив от Трихинелоза с данни за 4 заболели лица от едно семейство, след консумация по време на коледните празници на суджук, приготвен от диво прасе с произход гр. Малко Търново. Регистрираният взрив има връзка с докладвания от РЗИ-Бургас през м. януари епидемичен взрив от Трихинелоза. Уведомена е ОДБХ. На всички е проведено лечение в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ гр. София. Епидемиологичното проучване продължава.

На 26.02.2019 г. в Министерство на здравеопазването постъпи текуща информация за регистрирания епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А в гр. София, район „Красна поляна“, кв. „Факултета“. В периода 05.07.2018 г. – 25.02.2019 г. общият брой на заболелите и хоспитализирани лица с Вирусен хепатит тип А е 225. От началото на 2019 г. регистрираните случаи са 8, което говори за постепенно затихване на епидемичния процес. Районните епидемиолози от СРЗИ осъществяват редовно връзка с кметовете по общини, в които има регистрирани случаи на заболели, извършват се проверки и се контролира качеството на извършваните дезинфекционни мероприятия. От началото на епидемичния взрив до 26.02.2019 г. са имунизирани общо 820 контактни лица до 15 г. и 180 контактни лица над 15 г. Продължава изпълнението на всички разпоредени противоепидемични мерки.

Сподели в: