Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 279 случая на остри заразни заболявания срещу 2 882 случая за предходната седмица. От тях 1 400 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 786 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 36,70 на 10 000 души срещу 46,82 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 24 случая срещу 26 случая за предходната седмица;

Ентероколити 241  случая срещу 259 случая за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  1 случай срещу 10 случая за предходната седмица;

Колиентерити 9 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 9 случая срещу 21 случая за предходната седмица;

Салмонелози 15 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

           

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела  425 случая срещу 592 случая за предходната седмица;

Скарлатина 86 случая срещу 87 случая за предходната седмица;

Коклюш 4 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 9 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Туларемия 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: