Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 082 случая на остри заразни заболявания срещу 2 576 случая за предходната седмица. От тях 4 535 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 781 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 118,88 на 10 000 души срещу 46,68 на 10 000 души за предходната седмица.  През седмицата в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR 41 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са:  един грипен вирус A(H1N1)pdm09, един A(H3N2) и три вируса B/Yamagata/.

Ниската заразна заболяемост през предходната седмица (25.12.17-31.12.17 г.) до голяма степен се обяснява с почивните дни, през които най-вероятно не е потърсена медицинска помощ и съответно не са регистрирани всички заболели.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  62 случая срещу 54 случая за предходната седмица;

Ентероколити 267 случая срещу 155 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Колиентерити 1 случай срещу 0 случай за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 23 случая срещу 17 случая за предходната седмица;

Салмонелози 4 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 1107 случая срещу 430 случая за предходната седмица;

Скарлатина 54 случая срещу 97 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

През изминалата седмица нe са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: