Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 567 случая на остри заразни заболявания срещу 6 000 случая за предходната седмица. От тях 4 170 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 380 случая за предходната седмица.

Нивото на интензивност на епидемичния процес при грип и ОРЗ е средно, като общата заболяемост за страната е 109,31 на 10 000 души срещу 114,81 на 10 000 души за предходната седмица. Очаквано най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (453,99), следвана от възрастовата група 5-14 г. (330,13). През седмицата са изследвани 28 проби за наличие на грипни и други респираторни вируси без положителни резултати.   

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 95 случая срещу 86 случая за предходната седмица;

Ентероколити 236 случая срещу 254 случая за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Кампилобактериоза  5 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Колиентерити 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 27 случая срещу 25 случая за предходната седмица;

Салмонелози 14 случая срещу 17 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 729 случая срещу 946 случая за предходната седмица;

Коклюш 0 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Скарлатина 169 случая срещу 175 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 5 случая срещу 13 случая за предходната седмица.

Марсилска треска 8 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

През изминалата седмица нe са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

Регистрирани са два семейни хранителни взрива от трихинелоза без епидемиологична връзка помежду им: единият на територията на РЗИ Бургас с 8 заболели, от които 2 деца до 14 год., другият – семейно огнище с 2-ма възрастни и 1 дете от гр. Варна. Сформирани са екипи от представители на РЗИ и ОДБХ. Издирени са общо 7 контактни без клинични симптоми, проучването продължава. И двата взрива са свързани с консумация на недобре термично обработено месни продукти, при единият взрив от свободно отглеждано прасе от лично стопанство, а при другият - закупено месо на нерегламентиран пазар без необходимите документи за произход.

Сподели в: