Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 964 случая на остри заразни заболявания срещу 4 649 случая за предходната седмица. От тях 3 809 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 611 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 99,84 на 10 000 души срещу 94,64 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 98 случая срещу 92 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица

Ентероколити 276 случая срещу 243 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая  срещу 0 случая за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 26 случая срещу 37 случая за предходната седмица;

Салмонелози 6 случая срещу 11 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 567 случая срещу 482 случая за предходната седмица;

Скарлатина 92 случая срещу 82 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 4 случая за предходната седмица;

Рубеола 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Ку-треска 4 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

На 01.11.2017 г. в РЗИ Габрово е получена информация от ОДБХ за животни с установени антитела срещу Ку-треска в три населени места в областта.

Своевременно е проведено епидемиологично проучване в огнищата на инфекция. Изследвани да всички животновъди и ветеринарни лекари, работещи в селскостопанските обекти с Ку-треска – общо 29 лица. До момента с положителен резултат от проведените изследвания за 4 души, работещи в един и същ обект. Лицата са насочени за хоспитализация.

Всички лица, осъществили контакт с животните са насочени за наблюдение от инфекционист. Осигурени са достатъчно количество лични предпазни средства за работещите, както и необходимите средства за извършване на ДДД дейности в обектите

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: