Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3022 случая на остри заразни заболявания срещу 2706 случая за предходната седмица. От тях 2310 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1845 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е  60,45 срещу 48,29 на 10 000 души.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 131 случая срещу 152 случая за предходната седмица;

Дизентерия 7 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ентероколити 268 случая срещу 368 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Колиентерити 1 случай срещу 6 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 24 случая срещу 41 случая за предходната седмица;

Салмонелози 10 случая срещу 21 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 170 случая срещу 103 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 0  случая  за предходната седмица;

Скарлатина 27 случая срещу 26 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 11 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 2 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку-треска 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.  

            

В Министерство на здравеопазването постъпи информация за възникнал  и разпространил се епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А на територията на гр. Самоков. За периода 13.09-05.10.2017 г. са регистрирани 10 случая като 90 % или девет от заболелите са деца на възраст между 6-14 г. Всички заболели деца са от ромски произход и живеят в близост. Заболелите са хоспитализирани с лека форма на остър вирусен хепатит тип А. 

Предприети са необходимите противоепидемични мерки за осигурявани и поддържане на чистота в района на взрива, профилактика на контактните лица, повишаване на информираността на населението за начините за предпазване от заразяване. С оглед ограничаване разпространението на хепатит А РЗИ Софийска област продължава да извършва контролна дейност и да оказва методична помощ на личните лекари, учебните и детски заведения, филиалите на ЦСМП, както и да поддържа активни контакти с общината.

Сподели в: