Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2706 случая на остри заразни заболявания срещу 1947 случая за предходната седмица. От тях 1845 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1255 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 48,29 срещу 32,84 на 10 000 души.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 152 случая срещу 83 случая за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Ентероколити 368 случая срещу 336 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 5 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 41 случая срещу 61 случая за предходната седмица;

Салмонелози 21 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 103 случая срещу 90 случая за предходната седмица;

Коклюш 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Скарлатина 26 случая срещу 21 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 10 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 6 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку-треска 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.  

            

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: