Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1762 случая на остри заразни заболявания срещу 1 047 случая за предходната седмица. От тях 692 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 959 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 28,66 на 10 000 души срещу 25,10 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 83 случая срещу 66 случая за предходната седмица;

Дизентерия 8 случая срещу 9 случая за предходната седмица

Ентероколити 336 случая срещу 386 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 3 случая  срещу 4 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 61 случая срещу 63 случая за предходната седмица;

Салмонелози 6 случая срещу 17 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 90 случая срещу 93 случая за предходната седмица;

Скарлатина 21 случая срещу 18 случая за предходната седмица;

Коклюш 7 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 4 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

 

В ромската махала на  гр. Севлиево, обл. Габрово е регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А. Първоначално с отпадналост и болки в корема заболява дете на 13 г., което е хоспитализирано в Инфекциозно отделение на МБАЛ Севлиево.

Контактните в дома на заболялото са 5 възрастни и 20 деца.

При извършване на лаболаторните изслледвания на контактните се установява, че  7 от цецата на възраст 1-13 г. са с повишени стойности на трансаминази.

След консултация с инфекционист децата са приети в ИО. на МБАЛ гр. Севлиево.

Всички живеят в лоши санитарно-хигиенни условия, като водоснабдяването е режимно.

Приети са необходимите противоипидемични мерки.

Сподели в: