Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1802 случая на остри заразни заболявания срещу  2039  за предходната седмица срещу остри респираторни заболявания (ОРЗ). От тях  1038 са случаите на остри респираторни заболявания срещу 2679 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 27.17 срещу 27.77 на 10 000 души.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 89 случая срещу 61 случая за предходната седмица;

Дизентерия 36 случая срещу 15 случая за предходната седмица

Ентероколити 556 случая срещу 564 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 7 случая  срещу 5 случая за предходната седмица;

Колиентерити 8 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 45 случая срещу 38 случая за предходната седмица;

Салмонелози 19 случая срещу 30 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 115 случая срещу 129 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случая срещу 2  случая  за предходната седмица;

Скарлатина 86 случая срещу 89 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 1 случая срещу 0 случай за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 16 случая срещу 11 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 8 случай срещу 9 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случай срещу 0 случай за предходната седмица.  

 

През изпиналата седмица не са регистрирани хранителни хранителни взривове и взривове от въвреболнични инфекции.

Сподели в: