Върни се горе

Mрез изминалата седмица са регистрирани общо 2075 случая на остри заразни заболявания срещу  2174  за предходната седмица.  От тях 2 075 са случаите на остри респираторни заболявания срещу  2174 за предходната седмица. Общата заболяемост от остри респираторни заболявания  /ОРЗ/ за страната е 29.44  срещу 33.00 на 10 000 души.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 61 случая срещу 56 случая за предходната седмица;

Дизентерия 15 случая срещу 10 случая за предходната седмица

Ентероколити 564 случая срещу 524 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 5 случая  срещу 13 случая за предходната седмица;

Колиентерити 14 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 38 случая срещу 38 случая за предходната седмица;

Салмонелози 20 случая срещу 21 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 129 случая срещу 142 случая за предходната седмица;

Коклюш 3 случая срещу 5  случая  за предходната седмица;

Скарлатина 86 случая срещу 97 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 11 случая срещу 15 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 9 случай срещу 11 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случай срещу 1 случай за предходната седмица.

 

Регистрирани са два хранителни взрива.

За периода 07-09.08 2017 г. в МОБАЛ“ Д-р Стефан Черкезов“ АД Велико Търново са постъпили трима пациенти с диагноза бактериална чревна инфекция. На 05.08. 2017 г. заболелите са присъствали на семейно тържество в гр. Полски Тръмбеш обл. Велико Търново. При направените микробиологични изследвания и от тримата е изолирана Салмонела гр. Д.

Сформиран е екип с представители на РЗИ и ОДБХ, който ще извърши епидемиологично проучване на мяст в  гр. Полски Тръмбеш.

Епидемиологичното проучване продължава.

Вторият епидемичен взрив е в ромската махала в гр. Сандански, обл. Благоевград. С болки в корема, многократни повръщания, разстройство и висока температура  заболяват 4 лица, на възраст от 4 до 31 г. Хоспитализирани са в Инфекциозно отделение на МБАЛ Благоевград. Всички са от едно семейство-майка и три деца. Консумирали са пиле на грил, закупено от магази в  града.

От заболелите и обслужващия персонал на магазина са взети  необходимите проби,за микробиологично изследване, с цел установяване на причинителя.

Сподели в: