Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2380 случая на остри заразни заболявания срещу 2538  за предходходната седмица. От тях 1346 са случаите на  остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1087 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е  35.23  срещу 37.97 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 35 случая срещу 25 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица

Ентероколити 280 случая срещу 298 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 4 случая  срещу 7 случая за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 8 случая срещу 27 случая за предходната седмица;

Салмонелози 20 случая срещу 41 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 501 случая срещу 532 случая за предходната седмица;

Коклюш 3 случая срещу 2  случая  за предходната седмица;

Скарлатина 74 случая срещу 75 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу  0 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 10 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 11 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром  случай срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.  

 

През изминалата седмица няма регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции. 

Сподели в: