Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 997 случая на остри заразни заболявания срещу 6 325 случая за предходната седмица. От тях 1 442 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 584 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 39,52 на 10 000 души срещу 43,41 на 10 000 души за предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ", НЦЗПБ няма доказани грипни вируси.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ентероколити: 105 случая срещу 77 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 5 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 28 случая срещу 35 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 638 случая срещу 490 случая за предходната седмица;

Морбили: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 6 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 13 случая срещу 13 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Марсилска треска: 2 случая срещу 1 случай за предходната година.

През периода не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: