Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1605  случая на остри заразни заболявания срещу 2906  за предходната седмица. От тях 1605 са случаите на остри респираторни заболявания  срещу 1675 за предходната  Общата заболяемост от ОРЗ за страната е 29.46  срещу 29.06 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 27 случая срещу 35 случая за предходната седмица;

Дизентерия 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица

Ентероколити 279 случая срещу 291 случая за предходната седмица

Кампилобактериоза 5 случая  срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 47 случая срещу 58 случая за предходната седмица;

Салмонелози 14 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 794 случая срещу 630 случая за предходната седмица;

Коклюш 0 случая срещу 2 случая  за предходната седмица;

Скарлатина 89 случая срещу 101 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещ 1 случай за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.  

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: