Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2906  случая на остри заразни заболявания срещу 3241 за предходната седмица. От тях 1675 са случаите на остри респираторни заболявания  срещу 1898 за предходната седмица. заболявания (ОРЗ) срещу 4105 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 43.84  срещу 49.67 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 35 случая срещу 41 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица

Ентероколити 291 случая срещу 274 случая за предходната седмица

Кампилобактериоза 3 случая  срещу 4 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 58 случая срещу 47 случая за предходната седмица;

Салмонелози 7 случая срещу 11 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 630 случая срещу 774 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 0 случай  за предходната седмица;

Скарлатина 101 случая срещу 101 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 1 случая срещу  случая 0 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.  

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: