Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3332 случая на остри заразни заболявания срещу 1659 за предходната седмица. От тях 1898 са случате на остри респираторни заболявания срещу 2057 за предходната седмица. остри респираторни заболявания (ОРЗ) е 49.76 срещу 4105 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е  109.92  срещу 53.83 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 41 случая срещу 29 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица

Ентероколити 274 случая срещу 307 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 3 случая  срещу 4 случая за предходната седмица;

Колиентерити 4 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 47 случая срещу 67 случая за предходната седмица;

Салмонелози 11 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 774 случая срещу 745 случая за предходната седмица;

Коклюш 0 случая срещу 0  случая  за предходната седмица;

Скарлатина 101 случая срещу 64 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу  случая 0 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 1 случая за предходната седмица.  

            

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: