Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 018 случая на остри заразни заболявания срещу 3 636 случая за предходната седмица. От тях 2 496 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 008 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 65,45 на 10 000 души срещу 52,65 на 10 000 души за предходната седмица.

             

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 47 случая срещу 40 случая за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ентероколити 215 случая срещу 236 случая за предходната седмица;                    

Колиентерити 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 7 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 34 случая срещу 48 случая за предходната седмица;

Салмонелози 6 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 937 случая срещу 1055 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Морбили 79 случая срещу 96 случая за предходната седмица;

Скарлатина 104 случая срещу 67 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 1 случай срещу 5 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Туларемия 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

 

Към 23.04.2019 г. в Министерство на здравеопазването са съобщени 485 случая на морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-област – 171 заболели, Благоевград – 137 заболели, София-град – 147 заболели, Пазарджик и Перник – по 6 заболели, Бургас – 7 заболели, Велико Търново и Кюстендил – по 4 заболели, Ловеч, Монтана и Пловдив – по 1 заболял. През последната 16-та седмица на 2019 г. най-много случаи са съобщени от София-град -30 случая, София-област – 16 случая и Благоевград – 12 случая.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 81 сл.; 1-4 г. – 157 сл.; 5-9 г. – 117 сл.; 10-14 г. – 19 сл.; 15-19 г. – 17 сл.; 20-24 г. –17 сл.; 25-29 г. – 24 сл.; 30-34 г. – 8 сл.; 35-39 г. – 21 сл;, над 40 г. – 24 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ. В резултат на разпоредените от страна на Министерство на здравеопазването мерки, над 7000 деца в страната, с пропуски в имунизационния статус са издирени и обхванати с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

 

В Министерство на здравеопазването постъпи информация от РЗИ-Сливен за регистриран случай на Туларемия. Диагнозата е лабораторно потвърдена, проведено е болнично лечение. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Уведомена е ОДБХ-Сливен.

Епидемиологичното проучване продължава.

 

В РЗИ-Ловеч е регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А. В периода 02.04.2019 г. – 20.04.2019 г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Проф. П. Стоянов“ АД гр. Ловеч е проведено лечение на 3 лица, настанени в Център за настаняване от семеен тип, гр. Ловеч. В същия период е постъпил за лечение и ученик от Помощно училище „В. Левски“ гр. Ловеч, заболял като контактен на две от децата. Извършено е епидемиологично проучване. Предприети са необходимите профилактични мерки спрямо контактните лица. Издадени са предписания до директорите на ЦНСТ и Помощното училище за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Предоставени са здравно-образователни материали. За случаите е уведомен кмета на община Ловеч.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: