Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4008 случая на остри заразни заболявания срещу 2752 случая за предходната седмица.  От тях 1312 са случаите на остри респираторни заболявания срещу 16 59  случая за предходната седмица за страната е 53.63  срещу 1093 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ е  53.63  срещу 43.42  на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 29 случая срещу 18 случая за предходната седмица;

Дизентерия 0 случай срещу 1 случай за предходната седмица

Ентероколити 307 случая срещу 306 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 10 случая 6 срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 1 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 67 случая срещу 59 случая за предходната седмица;

Салмонелози 5 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 745 случая срещу 545 случая за предходната седмица;

Коклюш 0 случая срещу 0  случай  за предходната седмица;

Скарлатина 64 случая срещу 77 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу  случая 1 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 3 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.  

 

През изминалата седмица няма регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: