Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2752 случая на остри заразни заболявания заболявания (ОРЗ) срещу 3949 случая за предходната седмица. От тях 1659 са случаите на остри респираторни заболявания срещу 2526 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 43.42  срещу 66.08  на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 18 случая срещу 26 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица

Ентероколити 306 случая срещу 366 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 3 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 59 случая срещу 80 случая за предходната седмица;

Салмонелози 3 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 545 случая срещу 734 случая за предходната седмица;

Коклюш 0 случая срещу 2  случая  за предходната седмица;

Скарлатина 77 случая срещу 86 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 1 случай срещу  случая 0 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.  

            

През изминалата седмица няма регистрирани взривове от хранителни и      вътреболнични инфекции.

Сподели в: