Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5164 случая на остри заразни заболявания срещу 4109 случая за предходната седмица. От тях 3787 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3072 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е  95.39  срещу 80.40 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 44 случая срещу 31 случая за предходната седмица;

Дизентерия 0 случай срещу 1 случай за предходната седмица

Ентероколити 307 случая срещу 308 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 72 случая срещу 71 случая за предходната седмица;

Салмонелози 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 741 случая срещу 498 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 3  случайя за предходната седмица;

Скарлатина 110 случая срещу 100 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу  случая 0 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 1 случа за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 1 случая за предходната седмица

 

През изминалата седмица в област Хасково е регистриран взрив от трихенилоза с общо 5 заболели след консумация на дивечово мес Болните са консултирани със специалист паразитолог. Проведено е лаболаторно изследване и е назначено лечение. Епидемичното проучване по случая продължава. Уведомена е Областна дирекция по безопасност на храните в гр. Хасково.

Сподели в: