Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4174  случая но остри заразни заболявания срещу  4579 случая за предходната седмица. От тях 2883 са случаите  на грип и ОРЗ срещу 3230 за предходната седмица.  Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е  75.69  срещу 84.53 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 37 случая срещу 36 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица

Ентероколити 303 случая срещу 307 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая  срещу 1 случай за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 66 случая срещу 80 случая за предходната седмица;

Салмонелози 8 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 766 случая срещу 663 случая за предходната седмица;

Коклюш 3 случая срещу 1  случай  за предходната седмица;

Скарлатина 110 случая срещу 100 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу  случая 0 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 5 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0  за предходната седмица.

Ку треска  1 случай срещу 0  за предходната седмица.  

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: