Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 556 случая на заразни заболявания срещу 6 518 случая за предходната седмица. От тях 3 751 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 896 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 100,56 на 10 000 души срещу 104,44 на 10 000 души за предходната седмица. През седмица  12/2023 г. (20.03.2023 г.-24.03.2023 г.)  в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани  чрез Real Time RT-PCR за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 59  клинични проби. Доказани са 2 случая на инфекция с грипен вирус  A(H1N1)pdm09, 14 - с грипен вирус тип Б (B/Victoria) и  4  със SARS-CoV-2.
 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити: 114 случая срещу 103 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 6 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 9 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 4 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 1 006 случая срещу 1 107 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 691 случая срещу 620 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 23 случая срещу 26 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска: 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Марсилска треска: 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: