Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 552 случая на остри заразни заболявания срещу 3 994 случая за предходната седмица. От тях 3 093 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 547 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 81,10 на 10 000 души срещу 66,78 на 10 000 души за предходната седмица.           

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 38 случая срещу 46 случая за предходната седмица;

Ентероколити 245 случая срещу 270 случая за предходната седмица;                    

Дизентерия 1 случай срещу 4 случая за предходната седмица;

Колиентерити 8 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 32 случая срещу 19 случая за предходната седмица;

Салмонелози 10 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 929 случая срещу 900 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 1 случай за предходната година;

Коклюш 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Морбили 54 случая срещу 23 случая за предходната седмица;

Скарлатина 78 случая срещу 86 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

 

Към 20.03.2019 г., в Министерство на здравеопазването са съобщени 163 случая на морбили. От тях 128 са лабораторно потвърдени.

Териториално са засегнати пет области в страната: Благоевград – 79 заболели, София-град – 21 заболели, София-област – 60 заболели, Бургас – 2 заболели и Пловдив – 1 заболял.

По възрастови групи са разпределени както следва: 0 г. – 37; 1-4 г. – 65; 5-9 г. – 33; 10-14 г. – 3; 15-19 г. – 6; 20-24 г. – 2; 25-29 г. – 7; 35-39 г. – 5, над 40 г. – 5 сл.

Продължава извършването на епидемиологични проучвания на новорегистрираните случаи, издирват се контактните им лица, изяснява се имунизационния им статус срещу морбили и се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки спрямо тях.  Извършват се и проверки в лечебни заведения, в практики на общопрактикуващи лекари, в здравните кабинети на детските заведения и училищата, за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

РЗИ-Благоевград съобщава за регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А. В периода 01.03. – 06.03.2019 г. заболяват 3 деца, 2 от тях са от едно семейство. Всички лица са от гр. Сандански. Децата са хоспитализирани, диагнозата е лабораторно потвърдена. Своевременно е извършено епидемиологично проучване, връчени са предписания за медицинско наблюдение и изследване на контактните лица и за спазване на противоепидемичен режим в учебните заведения. Уведомена е ОДБХ-Благоевград за предприемане на действия по компетентност.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: