Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1349 случая на остри заразни заболявания срещу 1377 случая за предходната седмица. От тях 3875 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3707 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е  101.41  срещу 95,39 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 35 случая срещу 44 случая за предходната седмица;

Дизентерия 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица

Ентероколити 324 случая срещу 307 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Колиентерити 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 66 случая срещу 72 случая за предходната седмица;

Салмонелози 9 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 741 случая срещу 741 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 2  случайя за предходната седмица;

Скарлатина 107 случая срещу 121 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу  случая 0 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза  случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболничниинфекции.

Сподели в: