Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 893 случая на остри заразни заболявания срещу 2 635 случая за предходната седмица. От тях 3 667 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 945 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 96,41 на 10 000 души срещу 51,00 на 10 000 души за предходната седмица. През 1-ва седмица на 2019 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" към НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR 25 клинични проби (носогърлени секрети).
Доказани са 10 грипни вируса - 9 вируса A(H1N1)pdm09 и един вирус A(H3N2).
 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 44 случая срещу 38 случая за предходната седмица;

Ентероколити 226 случая срещу 160 случая за предходната седмица;                    

Дизентерия 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 14 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Салмонелози 5 случая срещу 8 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 856 случая срещу 402 случая за предходната седмица;

Скарлатина 46 случая срещу 47 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

В Министерство на здравеопазването постъпи информация за регистрирани два взрива със заболели лица от трихинелоза.

Единият взрив е регистриран от РЗИ-Бургас. След консумация на луканки, приготвени от диво прасе, отстреляно в землището на гр. Малко Търново, заболяват 8 души, 6 от които са хоспитализирани. Издирени и изследвани 7 контактни лица, с отрицателни резултати. Своевременно е уведомена ОДБХ-Бургас.

В РЗИ-Кърджали е постъпила информация от ОПЛ от гр. Крумовград, за лица с оплаквания след консумация на месо от диво прасе преди да са готови лабораторните резултати за трихинелоза. Предприети са спешни противоепидемични мерки. Създадена е организация със съдействието на ОПЛ и председателите на ловните дружинки да се извърши издирване и изследване на всички лица, консумирали от заразеното месо. Междувременно в УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив е хоспитализирано 3-членно семейство, консумирали от месото.

На 10.01.2019 г. в МЗ постъпи информация и от РЗИ-Хасково за 1 лабораторно потвърден случай на трихинелоза и 1 случай с отрицателни резултати от проведените изследвания. И двете лица са консумирали месо от отстреляно диво прасе в района на община Крумовград.

 

Епидемиологичното проучване продължава по населени места.

Сподели в: