Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4109 случая на остри заразни заболявания срещу 4960 случая за предходната седмица. От тях 4200 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3734  случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е  80.14  срещу 97.49 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 31 случая срещу 35 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 0 случай за предходната седмица

Ентероколити 308 случая срещу 284 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 0 случая 1 срещу  случая за предходната седмица;

Колиентерити 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 71 случая срещу 90 случая за предходната седмица;

Салмонелози 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 498 случая срещу 643 случая за предходната седмица;

Коклюш 3 случая срещу 1  случай  за предходната седмица;

Скарлатина 82 случая срещу 104 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу  случая 2 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 1случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.  

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: