Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5370 случая на остри заразни заболявания срещу 5254 случая за предходната седмица. От тях 4200 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4105 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е  109.92  срещу 107.43 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 50 случая срещу 51 случая за предходната седмица;

Дизентерия 0 случай срещу 1 случай за предходната седмица

Ентероколити 243 случая срещу 221 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 3 случая 6 срещу 0 случая за предходната седмица;

Колиентерити 4 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 58 случая срещу 65 случая за предходната седмица;

Салмонелози 7 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 539 случая срещу 646 случая за предходната седмица;

Коклюш 3 случая срещу 1  случай  за предходната седмица;

Скарлатина 110 случая срещу 100 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу  случая 0 за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 1 случая за предходната седмица.  

            

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: