Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 10 841 случая на остри заразни заболявания срещу 8 640 случая за предходната седмица. От тях 9 455 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 7 688 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 247,92 на 10 000 души срещу 201,59 на 10 000 души за предходната седмица. През изминалата седмица в НРЛ "Грип и ОРЗ" към НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR 326 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са общо 187 грипни вируса - 132 вируса A(H1N1)pdm09 и 55 вируса A(H3N2).

Актуална информация за областите, на чиято територия е обявена/отменена грипна епидемия се публикува ежедневно на Интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 49 случая срещу 41 случая за предходната седмица;

Ентероколити 249 случая срещу 200 случая за предходната седмица;                    

Дизентерия 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 20 случая срещу 16 случая за предходната седмица;

Салмонелози 4 случая срещу 9 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 868 случая срещу 522 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Скарлатина 114 случая срещу 100 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 2 случая срещу 0 случая зя предходната седмица;

Лаймска борелиоза 1 случай срещу 5 случая за предходната седмица.

Трихинелоза 16 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

 

Регистрираните случаи на Трихинелоза са в рамките на докладваните два епидемични взрива в гр. Малко Търново и община Крумовград, област Кърджали. Епидемиологичното проучване продължа, съпроводено с необходимите профилактични и противоепидемични мерки по места.

 

През изминалата седмица не са регистрирани  взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: