Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7 816 случая на остри заразни заболявания срещу 9 518  случая за предходната седмица. От тях 6 621 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 8 235 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 173,28 на 10 000 души срещу 215,52 на 10 000 души за предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ на Националния център по заразни и паразитни болести са изследвани 116 клинични проби за грипни вируси А и В чрез Real Time PCR. Доказани са 54 грипни вируса A(H3N2).           

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  52 случая срещу 55 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Ентероколити 204 случая срещу 265 случая за предходната седмица;

Йерсиниоза 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Кампилобактериоза  2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Колиентерити 4 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 70 случая срещу 46 случая за предходната седмица;

Салмонелози 5 случая срещу 11 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 772 случая срещу 811 случая за предходната седмица;

Коклюш 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Скарлатина 43 случая срещу 52 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

 

През изминалата седмица няма регистрирани хранителни взривове или взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: