Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1796 случая на остри заразни заболявания срещу 2018 случая за предходната седмица. От тях 296 са случаите на  остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1079 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от  ОРЗ за страната е 24.23  срещу 28.24 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 52 случая срещу 31 случая за предходната седмица;

Дизентерия 9 случай срещу 8 за предходната седмица

Ентероколити 515 случая срещу 483 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 7 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 24 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Салмонелози 20 случая срещу 21 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 184 случая срещу 182 случая за предходната седмица;

Коклюш 4 случая срещу 1 случай  за предходната седмица;

Скарлатина 16 случая срещу 24 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 2  случая срещу 0 случая за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримска-Конго хеморагична треска 1 случай  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 18 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 4 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

 

Регистрирани са два взрива от Вирусен хепатит тип А.

1.В кв. „ Изток“ на ромската махала в гр. Луковит са заболели общо 18 деца на възраст от 2 до 15 г, Всички са хоспитализирани в инфекциозно отделение на гр.Ловеч и гр. Плевен.

При извършеното епидемиологично проучване и посещение в домовете на болните е установено, че това е квартал населен само с ромско население. Заболелите са от съседни улици. Контакта е осъществен в семействата и в квартала.

С цел ограничаване на взрива е потърсено съдействието на община Луковит.

От РЗИ Ловеч са изготвени и разпространени здравно-просветни материали за заболяването.

2. В кв. „Д. Миленков“, гр. София е регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А. Заболяват 3 деца на възраст от 10 до 17 г.

Болните живеят в задоволителни санитарно-хигиенни условия. Няма канализация Тоалетните са на двора. Често чесмяната вода е мътна, и за пиене си купуват минерална вода.         

Епидемичното проучване продължава.

Сподели в: